Manchán Magan

Between April & September 2020 Sea Tamagotchi will visit:

Idir Aibreán & Meán Fhómhair 2020 rachaidh Sea Tamagotchi go:

Sea Tamagotchi

The artist, Emily Robyn Archer, creates artworks out of these words/placenames using bits of beachcombed waste. Visitors are encouraged to make their own artworks using a word that resonates with them, by painting, printing or stamping them on rocks, shells, sea-bleached timber, or other bits of beach detritus.

GAILLIMH/ GALWAY:            Cathair na Gaillimhe, Inis Mór, An Cheathrú Rua

TIR CHONAIL/ DONEGAL:   Árainn Mhór, Gleann Colm Cille

SLIGEACH/ SLIGO:               Inis Muirígh, An Ros           (Inismurray, Rosses Point)

MAIGH EO/ MAYO:                Acaill, Béal an Mhuirthead (Achill Island, Belmullet)

ALBAIN/ SCOTLAND:           Streórnabhágh ar Leódhas, Sleat ar An t-Eilean Sgitheanach

    (Stornoway on Isle of Lewis, Sleat on Isle of Skye)

Sea Tamagotchi culminates in a grand celebratory gathering in Galway for European Day of Languages, 26th Sept, where the full dictionary of rediscovered words will be gifted to the world.

Cuirfear Sea Tamagotchi i gcríoch le teacht le chéile mór ceiliúrtha do Lá Eorpach na dTeangacha, 26ú Meán Fhómhair, áit a mbronnfar an foclóir iomlán d’fhocail athaimsithe ar an domhan mór

Sea Tamagotchi: Foclóir Farraige is a linguistic art project that celebrates endangered maritime words and placenames in the coastal regions of Galway, Mayo, Sligo, Donegal and Scotland.

Manchán Magan wanders the sea-roads of Connaught, Ulster and the Scottish Hebrides gathering sea words, placenames and coastal customs with the help of local folklorists and linguists.

Is tionscadal ealaíne teangeolaíochta é Sea Tamagotchi: Foclóir Farraige ina ndéantar focail agus logainmneacha muirí atá i mbaol a gcaillte a cheiliúradh sna ceantair chois cósta i nGaillimh, Maigh Eo, Sligeach, Dún na nGall agus Alban.

Téann Manchán Magan ar camchuairt timpeall na mbealaí farraige i gCúige Connachta, Uladh agus iar-thuaisceart Alban in éineacht le béaloideasóir áitiúil, cartagrafaí nó teangeolaí, agus logainmneacha agus focail atá ligthe i ndearmad á lorg agus á mbailiú aige.

Scaiptear iad sin ar an bpobal ansin ag stainnín mar a bheadh ag carnabhal ina dtugtar cuireadh do dhaoine cluichí a imirt, ag scaipeadh na bhfocal lena linne.

He then distributes his cache of maritime lore to the public at a carnival-like market stall, where people are invited to play games, circulating the words in the process.

Cruthóidh an t-ealaíontóir, Emily Robyn Archer, saothair ealaíona as cuid de na focail agus na téarmaí a bhailítear ar phíosaí bruscar a gcruinneofar ar an dtrá. Tabharfar cuireadh de chuairteoirí a shaothair ealaíona féin a phéinteáil, priontáil nó múnlú freisin leis na focail atá cnuasaithe ar cloch, sliogán nó píosa dramhaíle ón gcladach.